کفر ولی میگم چشای تو خدای من بود  

از ساعت ۶
عشقم این روزا ی محمد علیزاده رو دارم گوش میدم:)
کفر ولي ميگم چشاي تو خداي من بود
شروعت انتهای من بود
دوست دارم این قسمتهاشو:)
فردا میرم پیش مادر که بقیه برن جاهاز برون:)
الهی خوب باشه کمتر غصه بخورم
اشکام میریزه
دنبال چین این چشمای لعنتی؟؟
 
 

ادامه مطلب  

 

چه زیباست در کنار تو مست عشق شدنچه زیباست حس آرامش در کنار توچه زیباست غرق تو شدنچه زیباست محو جمال تو شدنچه زیباست تو بقل تو بودنچه زیباست تحمل کردنتچه زیباست خمار چشاي نازت شدنچه زیباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زیباست در کنار تو مهتابی شدن شبهای سیاه و تارچه زیباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زیباست.....چه زیباست سرنوشتی که خداي آسمونها برامون رقم زده
همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهG.F

ادامه مطلب  

 

هوای اول صبح ها خیلی خوب شده، هر روز صبح كه میام بیرون ناخودآگاه ميگم ممنونم خداي خوبم بابت خیلی چیزا و بابت اینكه ارومم كردی.واقعا فك نمیكردم اروم بشم و تو دوباره تموم كردی در حقم و الان ارومم.خداي خوبم از اعماق وجودم ممنونم. 
پینوشت١/ دوستای خوبم ممنونم كه بودید و عستید.
پینوشت ٢/دوست عزیزم شكسته های دلم رو نبرده خودش شنید و خرید. انرژی خای خوبتو میخوام .

ادامه مطلب  

سلامي به گرمي مرداد ماه 95 تا 51 درجه  

بعد از شكر خداي بزرگ و منان بخاطر این همه زیبائی  و سلامتی از آرین عشق من ميگم براتون كه بزرگ شده دومین دندون شیریش هم دیروز افتاد خیلی زود میگذره انگار دیروز تازه دندون درآورده بود ما از داشتن آرین خوشحالیم الان هم كه دراه بزرگتر میشه لجبازی و سرتق بازی داره ولي خوبه و میگذره .
دوستون دارم :
 
 

ادامه مطلب  

اين نيز ميگذرد؟  

سرویس میشم یه شبایی مثل امشب، دلم میخواد سر روی سینت بگذارم و با صدای قلبت بخوابم، پیش خودم ميگم مگه اینهمه دور نبودی خب همونكارارو بكن ، میگه آخه نداشتمش اون موقع، ميگم خب ببین ! الان داریش فقط باید صبر كنی، میگه نمیدونم سختره یا آسونتر وقتی نداریش و نیست یه درده وقتی داریش و نیست یه درد. ميگم دیگه بهونه میاریا اومدنی بود كه داریش الانم زمااان فقط زمان بده دیگه هست ، میگه باشه .
اما روشو میكنه اونورو خیره میشه به دیوار
كلافم میكنه گاهی ، دلم

ادامه مطلب  

.  

 دلی رو زیر پا گذاشتی
که قبل تو شکستگی داشت
حالِ منه عاشقبه کی به جز تو بستگی داشت...؟
تهش واسه من و تو چی داشت..
 
یه گوشه از تمام دنیاتو قلب تو برای من بودکفره ولي ميگمچشاي تو خداي من بود..شروعت انتهای من بود
 
دلتنگی.. یعنی تو .. دلشوره..... یعنی توتو بی من میمیری، میمیرم من بی تو
عشقم این روزا ... هوای تو هوامو بد کردهیکی برات دوباره تب کرده باور کنعشقم باور کن که باورم نمیشه تنهایی....میبینمت هنوزم اینجایی، باور کن.....
 
 
"فی البداهه

ادامه مطلب  

69  

دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشت
حال منه عاشق کی بجز تو بستگی داشت
تهش واسه من چی داشت
یه گوشه از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود
کفره ولي ميگم چشاي تو خداي من بود
شروعت انتهای من بود
عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده
یکی برات دوباره تب کرده باور کن
عشقم باور کن که باورم نمیشه که تنهایی میبینمت اینجایی
باور کن
دلتنگی یعنی تو دلشوره یعنی تو
تو میری میمیرم من بی تو
عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده
یکی دوباره برات تب کرده باور کن
عشق

ادامه مطلب  

 

دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشتحاله منه عاشق به کی به جز تو بستگی داشت تهش واسه منو تو چی داشتیه گوشه از تمامه دنیا توو قلبه تو برای من بودکفره ولي ميگم چشاي تو خداي من بود شروعت انتهای من بودعشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده یکی برات دوباره تب کرده باور کنعشقم باور کن که باورم نمیشه تنهایی میبینمت هنوزم اینجایی باور کن
دلتنگی یعنی تو دلشوره یعنی تو , تو بی من میمیری میمیرم من بی تو
عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده یکی برات دوبا

ادامه مطلب  

عشقم این روزا  

دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشتحال منه عاشق به کی به جز تو بستگی داشتتهش واسه من و تو چی داشتیه گوشه از تمام دنیا تو قلب تو برای من بودکفره ولي ميگم چشاي تو خداي من بودشروعت انتهای من بودعشقم این روزا هوای تو هوام و بد کردهیکی برات دوباره تب کردهباور کن عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهاییمی بینمت هنوزم اینجایی باور کن♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫دلتنگی یعنی تو دلشوره یعنی توتو بی من می میری می میرم من بی توعشقم این روزا هوای تو هوام و بد کرده

ادامه مطلب  

مست عشق  

چه زیباست در کنار تو مست عشق شدن
چه زیباست حس آرامش در کنار توچه زیباست غرق تو شدنچه زیباست محو جمال تو شدنچه زیباست تو بقل تو بودنچه زیباست تحمل کردنتچه زیباست خمار چشاي نازت شدنچه زیباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زیباست در کنار تو مهتابی شدن شبهای سیاه و تارچه زیباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زیباست.....چه زیباست سرنوشتی که خداي آسمونها برامون رقم زده
همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهG.F

ادامه مطلب  

 

دلی رو زیر پا گذاشتی که
 قبل تو شکستگی داشت
 حال منه عاشق به کی به جز تو بستگی داشت
 تهش واسه من و تو چی داشت
یه گوشه از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود
 کفره ولي ميگم چشاي تو خداي من بود
 شروعت انتهای من بود
عشقم این روزا هوای تو هوام و بد کرده
 یکی برات دوباره تب کرده
 باور کن عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهایی می بینمت هنوزم اینجایی باور کن
  دلتنگی یعنی تو
 دلشوره یعنی تو
تو بی من می میری
می میرم من بی تو
عشقم این روزا ه

ادامه مطلب  

 

لحظه ی آشناییمون هوا چه شاعرانه بودنگاه مهربون تو شعر جنونم و سرودیه دنیا عشق بود عزیزم تو او چشاي روشنتمست نگاهت شدم و دیوونه عطر تنتاومدی توی زندگیم شدی رفیق و پا به پام شدی همون که عمریه با گریه از خدا میخوامزندگی دادی تو به این دل همیشه بیقرار نزاشتی تنها بمونم تو سختیای روزگارنفس میون سینه ام با تو دوباره جون گرفت رگای خشک تن من دوباره با تو خون گرفتدوباره رنگ شادی شد رنگ تموم لحظه هامبخاطر عشق تو إ که من هنوزم سر پامقول بده که تا اخرش م

ادامه مطلب  

عشق یک طرفه  

چشاي مهربونو / دادی بهم نشونووقتی گفتم عاشقم / گفتی برو نمونوخواستم بیام سراغت / درو به روم بستی توگفتم فقط یه لحظه / گفتی بی من هستی تواز یاد من نمیره / اون چشاي نجیبوبدون تو تنهایی / تو دنیایی عجیبونگاه مات و خیره / یه قاب عکس تیرهخودت خبر نداری / دلم پیش تو گیرهخونه ی سرد و تاریک / پنجره های بستهیه گلدون سفالی / کنار مرد خستهغصه ی داشتن تو / هیچ وقت تموم نمیشهاین عشق یک طرفه / باهام هست تا همیشه

ادامه مطلب  

 

این چند وقت سرم خیلی شلوغ بود 
بابام حالش خوب نبود و بیمارستان بود، سامیارم كه كاراش بهم ریخته اون موقه كه هنوز محرم نبودیم همه حواسش به من بود 
ولي از وقتی محرم شدیم اصلا توجه نمیكنه 
دلم برای امیر تنگ شده حرف زدن باهاش درد و دل كردناش یهو غیب شدناش اروم كردناش كاش بود 
نمیفهمم با خودم چند چندم یه لحظه ميگم امیر بعد یهو ميگم مارالل تو ازدواج كردی  شوهرته فكر كردن به امیر اشتباهه گناهه 
اما بعد ميگم ما كه ....
پوففف كاش ساسان برد فكر بد نكنیناا

ادامه مطلب  

حدیث(امام جعفر صادق (ع))  

امام جعفر صادق (ع) : عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهی خداي متعال را از ترس عبادت كنند و این عبادت بردگان است ، گروهی خداي متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و این عبادت مزدوران است . دسته ای خداي متعال را برای دوستیش عبادت كنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است .

ادامه مطلب  

لازک یا لیزیک  

بعد یکی ، و تقریبا دو سال بحث امروز 
به زور مامان منو برد مطب دکتر واسه لیزر کردن
خیلی احساس بدبخت بودن کردم نمیخوام عمل کنم
ولي چون فکر میکنه به صلاحمه میگه باشه
باید بیای 
عکسا رو گرفتم همه چی اماده است 
ی قطره ریختن چشمم و چشم تار میبینه 
دکتر میگه همه چی عالیه واسه عمل
ولي من نمیفهمم چرا اخه توی این وضعیت باید  2 تومن بدم 
الکی بره همون پولو بدن خرجه کتاب و درسام کنم نمیدن که
چقد خستم انگار ی ده تن بار کشیدم مثه کامیونا 
اینقدر که بحث کردم ح

ادامه مطلب  

دلم شکسته  

اگه یه روز نباشی / بهونه تو میارمنخواه که دیگه یادت / نمونه تو کنارماز تو فقط برام موند / یه عکس سرد و سنگیننیستی که تو ببینی / روزای درد و غمگینشب یاد من میاره / اون چشاي نازتووقتی که بهم میگفتی / تو تنهایی رازتوبی تو روزای من / همیشه تکراریدوستی تو و من / نمیشه دیواریحتی اگه خواستی / کنار من باشیبهت ميگم عمری / بهار من باشیاز روزی که رفتی / غم تو دلم نشستهسراغمو بگیرو / ببین دلم شکسته

ادامه مطلب  

از ماست که بر ماست  

ميگم بهش سیبیل بذار سیبیل داشته باش بعد هی میگه خب که چی بعدش چی؟دوس دارم خفش کنم بگیرمش بزنم تو اون سرش بگم خب احمق دلم میخواد، قبل و بعد داره؟نفس عمیق میکشم و بهش ميگم عکس عکس
 پسر چاقالو باشه هیژده سالش باشه مرد شده باشه بعد سیبیل نداشته باشه؟ 
خو چرا نمیذاره؟ دلم میخواد یه بار که سیبیل گذاشت اووووونقد بگیرم دونه به دونه بکشمشون بیرون که بلند بشن :)آویزونش بشن 
بعد مثلا تا پایین لبش نزدیک اون سوراخه سیبیل داشته باشه بعد هی تو عصبانیت دستی

ادامه مطلب  

خدای من  

خداي من نه دور کعبه است؛؛نه در کلیسا؛؛ نه در معبد؛؛خداي من همینجاست...کنار تمام دلواپسی هایم... بغض هایم... خنده هایم ...خداي من, نمی ترساند مرا از آتـشامــــــامی ترساند مـرا از شکستن دلــــی... اشک آوردن به چشمی ... نــا حـق کردن حقی ...خداي من می بیند مرا,, هر جا که باشم می فهمد مرا با هر زبانی که سخن می گویم خداي من حواسش در همه احوال به من هست,,خداي من مــرا از هیچ نمی ترساند,جز "بی فـــکر سخن گفتن" و "رنجاندن دلـــــی"خـــدای من"خداي تمـــام مهربـ

ادامه مطلب  

نومیدی  

خداي خوبی داریم . . .آنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه ،اگر پشیمان شویم و توبه کنیم باز هم مهربانانه ما را می بخشد . . .و آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان می گذارد . . .آری خداي خوبی داریم ...خدايی که مشتاقانه ما را می نگرد ،با چنین خداي بخشنده و مهربانی ؛ ناامیدی از درگاهش معنایی ندارد . . .

ادامه مطلب  

هعی های هوی  

هزار بار سعدی تو را نصیحت کرد 
که حرف مجلس ما را به مجلسی نبری....
اقااااااااا ما نفهمیدیم ک چرا یسریا مقاومت میکنن در برابر مقوله ی فهمیدن 
من هی ميگم نره 
هی میگه بدوش
اخه نرهههه 
وعاااا 
هی ميگم نگوووو 
هی میگه 
هی ميگم ننوییییس 
باااز میگه هر کسی کار خودش مال خودش آتیش به اموال خودششش 
هی ميگم ن 
هی میگه نگمه

ادامه مطلب  

چاووشی  

میگه شهرزاد رو دیدی؟
ميگم نه
میگه آهنگ هاش رو گوش دادی؟
ميگم آره . کدوم؟
میگه همون که میگه تو دنیای سردم به تو فکر کردم 
ميگم خوب آره چطور
میگه آخه من تو دنیای گرمم بهش فکر کردم
ميگم یعنی چی؟
میگه نمی دونم به خدا
ميگم ...میگه...
_____________________
آخه نمی دونم یعنی چی چرا خودش رو سر کار گذاشته من هم نمیدونم

ادامه مطلب  

:)  

ميگم یعنی یه معذرت خواهی به من بدهکار نبود.....میگه مگه این چیزارو هم میفهمه....ميگم خیلی چیزا فهمیده بود.....میگه پس واسه این راحت بازی خوردی....ميگم یعنی حقم بوده....میگه فک میکنی مهمه واسش.....ميگم......دلم واسه خودم سوخت...میگه منم ولي کم

ادامه مطلب  

خودت قبول میکنی؟  

تو اسمشو بذار بیکاری
تو اسمشو بذار کنجکاوی
تو بگو اینستا...
من ميگم نگاهت!
من ميگم ذهنت!
من ميگم افکارت!
من ميگم خیانت...
+وقتی قدر داشته هات و ندونی و خوبایی که کنارتن برات عادی بشن، یه جایی زمین میخوری ازین ناشکری، یه روزی میاد که دیگه نداریش، میری شکار طاووس ولي کلاغم گیرت نمیاد!

ادامه مطلب  

تعبد... بلز پاسکال  

نکته در خور توجه آن است که بسیاری معتقدند خدايی که  با ادله ی عقلی به اثبات می رسد ، « سایه ی کم رنگی »  است از خداي زنده ای که دین از آن سخن می گوید !بعد از مرگ « بلز پاسکال  » ریاضیدان معروف ، قطعه ای کوتاه از دست نوشته های وی یافتند که به لایه داخلی لباس او دوخته شده بود ! این قطعه که گویا حاصل یکی از مکاشفات پاسکال و همیشه همراه او بوده است ، با این عبارت آغاز می شود : « خداي ابراهیم ، خداي اسحاق و خداي یعقوب ، نه خداي فیلسوفان و دانشمندان !... » کل

ادامه مطلب  

 

همیشه اونایی كه بیشتر از همه دوسشون دارم بیشتر از همه دلمو میشكونن، شایدم این سطح توقع منه كه از اون آدما بالاتر میره و روشون حساس تر میشم، اما اگه به من باشه دلم میخواد  توو این مقطع از زندگیم  خانوادمم دوس نداشته باشم، انقد دلشكسته م انقد درب و داغونم انقد تیكه تیكه م كه زدم به بیخیالی تا بتونم زندگی كنم و كوچك ترین رفتار منفی ای از كسایی كه دوسشون دارم یا روشون حساب باز میكنم هر تیكه منو دوباره به هزار تیكه دیگه تبدیل میكنه،دارم تظاهر میك

ادامه مطلب  

هععی...  

مامانم ی شکلات دستش گرفته اومده تو اتاقم
درمو بسته
اومده نشسته میگه تولدت مبارک دخترم
گفتم بدونی به یادتم
ميگم مرسی مامان
بعد ميگم چیزه مامان
میگه ها چی میخای؟
ميگم فردا شیرینی میخرین دیگه
میگه به چه مناسبت؟
ميگم تولدمه دیگه
فردا میخان برام تولد بگیرن
میگه حرف بیخود نزن دختر جان
هنو حقوق منو باباتو ندادن
بزا بدن در اولویتام قرار میدم
ميگم در اولویت چندم؟
میگه بعد خریدای خونه
ميگم مرسی واقعا!
میگه حالا بزا بدن بعد شاید یه جابه جایی هایی هم ص

ادامه مطلب  

عقش  

دانش آموز کلاس هشتمه؛
 
میگه:یه بار تاحالا خودکشی کردم
ميگم:پشیمونی خودکشی کردی؟
میگه:آره
ميگم:ینی دیگه خودکشی نمیکنی؟
میگه:اگه ب عشقم نرسم بازم خودکشی میکنم
ميگم:بنظرت عشقت واقعیه؟
میگه:آره
ميگم:چندوقته عاشق شدی؟
میگه:3یا4ماهه
 
کاش میشد خفش کنم:/
چرا نمیشه دانش اموزا رو زد؟دی

ادامه مطلب  

قول ميدم  

یاد كتكى میفتم كه بچه هه تو شیراز خورد
دوباره میزنم زیر گریه
به خودم ميگم: چرا نرفتی مرغ عشقشو برداری ك كتك نخوره ك مرده گردن كلفت نتونه عقده شو خالی كنه؟ دستش بشكه الهی
به خودم میگفت كتك بود به گردنش خورد، روزی هزار بار روحش كتك میخوره
چند بار پشت سر هم ميگم: میام كمكتون، دست خدا میشم، قول میدم
میام كمكتون
قول میدم
میام كمكتون
یاد پسری میفتم ك وقتی راهنمایی بودم تو بازار دیدم: چند تا پلاستیك به یكی از پیر زنایی ك دستفروش بود فروخت و بعد پیرزن

ادامه مطلب  

اي خداي مهربون دلم گرفته...  

بعضی وقتا چقدر ما ادما بی انصافیم.چقدر در حق هم نامردی میكنیم.بدون اینكهرمطمئن باشیم بهم تهمت میزنیم همو ناراحت میكنیم.امشب خیلی ناراحتم از دست كسی ك هیچ ربطی ب زندگیم نداره ولي بی انصافیشم نابودم كرد.
ای خداي مهربون دلم گرفته
از این ابر نیمه جون دلم گرفته
از زمین و آسمون دلم كرفته
خدايااا كاش منم دروغ گفتن بلد بودم .اینطوری نمیشد اگه یه دروغ ساده میگفتم.این حالو نداشتم الان.
ع.ح ازت بیزارم ك امشبمو خراب كردی.    

ادامه مطلب  

 

بسم الله الرحمن الرحیم
درد من طبیب من دوای من خداي من
بر در خانه ی تو هدیه ی ناقابل من
ذکر من ناله ی من دعای م خداي من
این تو و کرامت و بزرگی و عنایتت
لین منو جرم منو خطای من خداي من
تو مرا صدا زدی بنده ی من بنده ی من
من تو زا صدا زنم خداي من خداي من
یا عبادی الذین اسرفو پیام تو
ربنا اغر لنا ندای من خدا ی من
جز تو کس ندارد ای با خبر از راز همه
خبر از گریه ی بی صدای من خداي من
یه علی قسم مرا به صاحب الزمان ببر
که بود امام و مقتدای من خداي من
جگرم خون شده

ادامه مطلب  

 

ميگم آیا شود که گوشه چشمی به ما کند؟!
ز میگه نه!
لب و لوچه م آویزون میشه ميگم چرا خب؟!
یهو ف میگه که بستگی داره!
ميگم چرا خب؟!!
ز میگه برای اینکه بجای گوشه چشم، تمام و کمال نگاه میکنه!
ف هم میگه نشونش بده خودم بش ميگم بنگره!!!
هیچی دیگه زنگ تفریح دوستان رو پر کردیم درحالیکه عمرا به باور برسن این موضوع رو!!!
ما هم که همینجور منتظریم بنگره....
 
+ یه دیقه میرم هفت آسمان میدرم برمیگردم!!!!!

ادامه مطلب  

 

وقتی به گذشته فكر میكنم و به قسمی كه خورده بودم و عهدی كه بسته بودم"عاشق نخواهم شد"...حالا چی شده كه بهت ميگم بهم پیام نده اما تا میگی "غزل"بند روح و روان و جوونم پاره میشه و با عشق ميگم "جانم"..
سال هارو به قبله بودم و می گفتمدیگر هیچ کس از من عاشقانه ای نخواهد شنیدآمدیردشدیبند دلم پاره شدکاش می فهمیدی چه لذتی داردپاره شدن طناب یک اعدامی...

ادامه مطلب  

تو چشای تو یه جادوی خاصی هس  

تو برهه ای زمان هسم که نه به کسی اعتماد دارم و نه چیزی.
این دو سه روزو واقعا گودزیلا شدم نمیتونم درس حسابی درس بخونم حتی از کنکور هم ناامیدم  که
شاید موفق نشم . اما خدايا قسمت میدم به این ماه عزیز کمک کن من و همه دوستام اون چیزی که
ارزوشو داریم برسیم.
به حدی تو فکرم که نصف شبی بیدارم و دارم پست میذارم
تو چشاي تو یه جادوی خاصی هس که منو به سمت تو می کشه

ادامه مطلب  

مفهوم رحمت در اسلام  

«رحمت من همه چیز را در بر می گیرد» (اعراف، 156). «خداي رحمان کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، محبوب همه گرداند» (مریم، 96). «اوست خداي یگانه که هیچ خداي دیگری جز او نیست، فرمانرواست، پاک است، عاری از هر عیب است، ایمنی بخش است» (حشر، 23). «خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد» (حدیث). بنا به یکی از احادیث معروف بر بارگاه خداوند نوشته شده است: «به حقیقت که رحمت من بر خشم من پیشی می گیرد». بی تردید عدل الهی وجود دارد و ضرورتی در این جهان ب

ادامه مطلب  

 

سلام خداي خوبم...
این روزای من...
یقین دارم هرچه می خواهم باید از تو بخواهم...
چیزی برای گلایه ندارم چون نمی خوام درگیر جزئییات زندگی بشم...شکر خداي خوبم را که با بودنش در کنارم از چنان آرامشی برخوردار میشم که هیچ چیز این دنیا نمیتونه این آرامشو به من ببخشه....
خداي خوبم ازت میخوام هرچی که تو واین ارامشو از من میگیره از من دور کن...
خداي خوبم چنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگــــــــــــــــــــــــــــــار ((آمین یا رب العالمین )).

ادامه مطلب  

 

باران ببار...
دلم غم دارد امشب....
یه  سوز بی سرو ته دارد امشب....
اعصابم الکی الکی خورده!نمیدونم چمه فقط دلم میخواد گریه کنم!!!ولي امان از وقتی که حالت بد باشه و کسی درکت نکنه و تازه با حرفاشون حال بدتو بدتر کنن!!!خدايا؟؟؟خودت بگو چیکار کنم.منی که بهمه ميگم ناشکری نکن خودم شدم خداي ناشکری!!!خدايا؟چرا کمکم نمیکنی نمازامو بخونم؟چرا ؟اگه تو بخوای میشه!میدونم به نماز خوندنم نیاز نداری ولي من که دارم!!!خدايا دلم میخواد باهات حرف بزنم ولي وقتی میبینم تغ

ادامه مطلب  

محمد علیزاده - عشقم این روزا  

محمد علیزاده - عشقم این روزا ریتم : 2/4
دانلود آکورد  |  دانلود آهنگ
ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی /  آهنگساز : محمد علیزاده تنظیم کننده و میکس و مسترینگ : میلاد ترابی
 [Bbm  -  Fm - Ab - Ebm  -  Bbm] 2
Ab                        Ebm   Ab          F#                                    Fm                      Bbm    
دلی رو زیر پا گذاشتی که قبلِ تو شکستگی داشت ... حالِ منِ عاشق به کی به جز تو بستگی داشت
Bbm  -  F#     -      C#                                                
تهش واسه منو تو

ادامه مطلب  

 

دیگه تصمیم گرفتم بجز اعتقاد به خدا
اعتماد هم بکنم
همه چیو سپردم به خودش 
به جای عجز و ناله و نا شکری 
من بهش ميگم چی میخوام 
دیگه بقیش با خودش 
میگن از پدر و مادر مهربون تره 
پس هیچ وقت بده منو نمیخواد 
خدايا خودت زندگیمو مدیریت کن 
منو به حال خودم رها نکن 
ای خداي مهربان من (:
 

ادامه مطلب  

50.  

من از حكمتت هیچی نمیفهمم.. گفتن بخشنده ای گفتم ببخشید.. گفتن مهربونی گفتم حالمو میبینه،دلمو نمیشكنه.. گفتن عادل گفتم تا اینجاشو كه اینجوری گذشته از اینجا به بعدشو كنارمه، امیدمو نا امید نمیكنه.. ولي حالا میدونی چی ميگم؟؟؟ تو از همه سنگدل تری.. تو از همه ی آدمای دنیات بیشتر دل میشكنی.. یه نقاب حكمت زدی به چهره ات و به آخرین امید، آخرین دلیل زندگی آدمم رحم نمیكنی.. خدايا من هر ثانیه پشیمونم از صدا زدنت.. پشیمونم از اینكه تو رو آخرین چاره ام دونستم..

ادامه مطلب  

٣ آذر ٩٥  

امروز مدرسه ها تعطیل بود.با اینكه برف كم بود باز رفتم برف بازى كردن بعد كتاب خوندم بعد تكلیف زبانمو انجام دادمو فیلم ساختم بعد برف دیدم.بعد دوباره تكلیف انجام دادم و نوشیدنى خوردم.كتاب مورد علاقه امو خوندمو جلوى بخارى دراز كشیدم باز فیلم ساختم و درباره ٥شنبه فكر مى كردم.میدونستم تعطیل میشه و همینطوره.آماده شدم و رفتم كلاس وقتى اومدم خوبه ماكارونى خوردم بعد نوشیدنى خوردم و بعد نقاشى كشیدمو فیلم ساختم.بعد براى خودم یادداشت نوشتم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1