من اون ماهو دادم به تو یادگاری ....  

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم منتا که گفتم که هستی ، تو گفتی یه بیتاب ، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریابقسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تو یک جمع عاشق تو صادق ترینیهمون لحظه ی ابریت رخ ماه رو آشفت ، به خود گفتم ای واااای مابادا دروغ گفت !!!گذشت روزگاری ازون لحظه‌ ی ناب ، که معراج دل بود به درگاه مهتاب ! در اون درگه عشق چه محتاج نشستم ، تو هر شام مهتاب به یادت شکستمتو از این شکستن خبر داری یا نه ! هنوز شور عشقو به سر داری ی

ادامه مطلب  

من اون ماهو دادم به تو یادگاری ....  

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم منتا که گفتم که هستی ، تو گفتی یه بیتاب ، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریابقسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تو یک جمع عاشق تو صادق ترینیهمون لحظه ی ابریت رخ ماه رو آشفت ، به خود گفتم ای واااای مابادا دروغ گفت !!!گذشت روزگاری ازون لحظه‌ ی ناب ، که معراج دل بود به درگاه مهتاب ! در اون درگه عشق چه محتاج نشستم ، تو هر شام مهتاب به یادت شکستمتو از این شکستن خبر داری یا نه ! هنوز شور عشقو به سر داری ی

ادامه مطلب  

پارسای چند زبانه ی من  

پارسا جان امروز شنبه 30 مرداد 1395  شما 6 ماهو 24 روزه یا 6 ماهو سه هفته هستی. من از 20 روزگیت شروع کردم با شما انگلیسی حرف زدن اما از امروز میخوام مصمم تر و با قدرت تمام این کارو پیش ببرم. امروز یه گروه 3ه نفره تو تلگرام باز کردم برای خانواده سه نفریمون تا مطالب انگلیسی مفیدو توش قرار بدم آخه بابایی هم قراره با تو انگلیسی صحبت کنه
پارسای من به اندازه ای باهوش هست که چند زبانه باشه و همزمان سه تا زبان رو تا 2 سالگیش مسلط بشه

ادامه مطلب  

تو مثل من رویاتو میبافی  

از همین تریبون اعلام میکنم ک اینجانب خودمو با این آهنگه از خواب برگشتم به تنهایی. ...خفه کردم
همین الان برای بار 1000 ام پلی شد :/
تو مثل من رویاتو میبافی. . با دست من موهاتو میبافی. ....خورشیدو با چشمات روشن کن. ....یکبار ماهو
قسمت من کن....

ادامه مطلب  

 

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم منتا که گفتم که هستی ، تو گفتی یه بیتاب ، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریابقسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تو یک جمع عاشق تو صادق ترینیهمون لحظه ی ابریت رخ ماه رو آشفت ، به خود گفتم ای واااای مابادا دروغ گفت !!!گذشت روزگاری ازون لحظه‌ ی ناب ، که معراج دل بود به درگاه مهتاب ! در اون درگه عشق چه محتاج نشستم ، تو هر شام مهتاب به یادت شکستمتو از این شکستن خبر داری یا نه ! هنوز شور عشقو به سر داری ی

ادامه مطلب  

 

تو دونسته بودی چه خوش باورم من ، شکفتی و گفتی از عشق پر پرم منتا که گفتم که هستی ، تو گفتی یه بیتاب ، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریابقسم خوردی بر ماه که عاشق ترینی ، تو یک جمع عاشق تو صادق ترینیهمون لحظه ی ابریت رخ ماه رو آشفت ، به خود گفتم ای واااای مابادا دروغ گفت !!!گذشت روزگاری ازون لحظه‌ ی ناب ، که معراج دل بود به درگاه مهتاب ! در اون درگه عشق چه محتاج نشستم ، تو هر شام مهتاب به یادت شکستمتو از این شکستن خبر داری یا نه ! هنوز شور عشقو به سر داری ی

ادامه مطلب  

جشن دندونی  

پارسای عزیزم تو 6 ماهو سه هفته هم چهاردست و پا راه رفت و هم دندون کوچولوش اومد بیرون

ادامه مطلب  

1aban  

شنبه اول آبان، بازم اول یه ماهو باهم شروع کردیم. کنار هم چندین ساعت

ادامه مطلب  

والایار  

از خواب برگشتم به تنهایی پل میزنم از تو به زیبایی چشمامو میبندمو میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم دنیای من با عشق درگیره عشقی که تو نباشی میمیره عشقی که تو دست تو گل داده عشقی که به دست من افتاده تو مثل من رویاتو میبافی با دست من موهاتو میبافی خورشیدو با چشمات روشن کن یکبار ماهو قسمت من کن من پشت این پنجره میشینم بارونو تو چشم تو میبینم عیبی نداره چشمتو وا کن عیبی نداره باز غمگینم بازی نکن با قلب داغونم من آخر بازی رو میدونم حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

بازی  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیباییچشمامو میبندمو میبینمدنیا رو با چشم تو میبینمدنیای من با عشق درگیرهعشقی که تو نباشی میمیرهعشقی که تو دست تو گل دادهعشقی که به دست من افتادهتو مثل من رویاتو میبافیبا دست من موهاتو میبافیخورشیدو با چشمات روشن کنیکبار ماهو قسمت من کنمن پشت این پنجره میشینمبارونو تو چشم تو میبینمعیبی نداره چشمتو وا کنعیبی نداره باز غمگینمبازی نکن با قلب داغونممن آخر بازی رو میدونمحیفه بخوایم از هم جدا باشیممن

ادامه مطلب  

 

از خواب برگشتم به تنهاییپل میزنم از تو به زیباییچشمامو میبندمو میبینمدنیا رو با چشم تو میبینمدنیای من با عشق درگیرهعشقی که تو نباشی میمیرهعشقی که تو دست تو گل دادهعشقی که به دست من افتادهتو مثل من رویاتو میبافیبا دست من موهاتو میبافیخورشیدو با چشمات روشن کنیکبار ماهو قسمت من کنمن پشت این پنجره میشینمبارونو تو چشم تو میبینمعیبی نداره چشمتو وا کنعیبی نداره باز غمگینمبازی نکن با قلب داغونممن آخر بازی رو میدونمحیفه بخوایم از هم جدا باشیممن

ادامه مطلب  

ماه تولدم  

آذر نهمین ماه سال خورشیدی
اخرین ماه از فصل زیبای پاییز
عاشق این ماهو تک تک روزهاشم،نه به خاطر اینکه ماه تولدم است
بخاطر عاشقانه هایش،نم نم بارانش،ریزدانه های برقش
قدم زدن های در خیابانو تصمیم گیری های گاهو بی گاهش
 
من عاشق ماه اذرم...
 
 
 

ادامه مطلب  

10  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم
دنیا رو با چشم تو میبینم
دنیای من با عشق درگیره
عشقی که تو نباشی میمیره
عشقی که تو دست تو گل داده
عشقی که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

 

فنچول من دیروز دیدمت!تکون میخوردی.دستاتو بالا و پایین میبردی عاشقتمممم نی نی من تمام زندگیمی 
دیروز 13 هفته و 1روزت بود یعنی 3 ماهو با هم گذروندیم تو اصلا منو اذیت نکردی نبات مامان ممنونم ازت که اینقدر نی نی خوبی
هستی امیدوارم زود زود به خیر و سلامتی تو بغلم بگیرمت.
پ.ن خدایا ممنونم ازت 
 

ادامه مطلب  

10  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم
دنیا رو با چشم تو میبینم
دنیای من با عشق درگیره
عشقی که تو نباشی میمیره
عشقی که تو دست تو گل داده
عشقی که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

گوهرآئینه  

تو گوهر آیئنه  را دانی  شرف  زا می کنی
قدرَت  فزون از آفتاب  قددت  ثریا می کنی
بس که نظرازهمتت سرچشمه می کیردکه تو
با من حقیرو بی نشان با مهرمدارا می کنی
دست به  دستت  داده ام  دستم بگیرافتاده ام
دل را به پات انداختم با من خطرها می کنی
محوه  تماشای توام رخ را مپوشان یک نظر
جنت  نمایانم  شود  ماهو  هویدا  می کنی  
دراین سرای بی کسی پیوسته فریادم رسی
دانم  بسی هر نفسی  جز من ملغا می کنی
با من نمی آید دلم چون دیده  می بارد دلم
فریاد واویلا دلم شا

ادامه مطلب  

 

خب من خیلی ناراحتم
صبح که از خواب بیدار شدم و یکمآذر ماهو دیدم به این آخرین یکم آذر ماه از زوایای مختلف نگاه کردم و غصه خوردم ..
خواهر محترم کربلا تشریف دارن و از صبح تا ظهر مادر گرامی گوشی ایشون و اعصاب مارا ترکوندن!
خب نمرده مادر من ! انقد شماره نگیر!
مادر است دیگر .............
دیگه حرفم نمیاد ...نمازمو خونه رو جارو کردم ..

ادامه مطلب  

 

چندتا عکس یادگاری
 
با یه بغضو چندتا نامه
 
چندتا آهنگ قدیمی
که همه دلخوشیامه
 
 
آینه ای که رو به رومه
غرق تو بهت یه تصویر
بارونای پشت شیشه
من و تنهایی و تقدیر
 
دست من نیست نفسم
از عطر تو کلافه می شه
لحظه ای که حسی از تو
به دلم اضافه می شه
 
 
باور نمی شه اما
این تویی که داره می ره
خیره می مونم به چشمات
حتی گریه ام نمی گیره
 
 
چشای مونده به راهو
شب تنهایی و ماهو
یه دل بی سرپناهو
من و خونه
 
 
ساعت های غرق خوابو
این منه بی تو خرابو
یادت هرگز نمی مونه

ادامه مطلب  

چهاردست و پا راه رفتن  

26 مرداد 95 پارسا در 6 ماهو سه هفتگیش شروع کرد به چهار دست و پا رفتن. عزیزم قبلا هم میتونستی خودتو یکم بکشی اما الان تسلط پیدا کردی و میتونی به طرف چیزایی که نظرتو جلب میکنن حرکت کنی و به اونا برسی. آفرین به تو که داری یکی یکی تواناییهاتو نشون میدی. 
الان میتونی آواهارم دربیاری مثا ماما و بابا البته مفهومشونو نمیدونی اما صداشونو درمیاری که برای سنت عالیهههههه

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

صدا کن اسممو عشقم...
 
روزای آخر فروشه.آقای همایونی فروش این ماهو تا آخر هفته تمدید کرده.واسه ی اولی تو رقابتم.یکم شرایطم بخاطر حمایتای هاشم کریمی واسه بچه های تیمش سخت شده.بهت قول دادم این ماهم نفر اول فروش بشم.استرسم زیاده.ولی بهت قول میدم.شک نکن.باید اول بشم تا بهت کمک کنم.از همین امروز شروع کردم.با وجود اینکه درصدم پایینه اما میتونم به امید خدا اول میشم.
خیلی دوستت دارماااا
 

ادامه مطلب  

رويا  

از خواب برگشتم به تنهاییپل میزنم از تو به زیباییچشمامو میبندمو میبینمدنیا رو با چشم تو میبینمدنیای من با عشق درگیرهعشقی که تو نباشی میمیرهعشقی که تو دست تو گل دادهعشقی که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافیبا دست من موهاتو میبافیخورشیدو با چشمات روشن کنیکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینمبارونو تو چشم تو میبینمعیبی نداره چشمتو وا کنعیبی نداره باز غمگینمبازی نکن با قلب داغونممن آخر بازی رو میدونمحیفه بخوایم از هم جدا باشیمم

ادامه مطلب  

رويا  

از خواب برگشتم به تنهایی 
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم 
دنیا رو با چشم تو میبین
دنیای من با عشق درگیره
عشقی که تو نباشی میمیره
عشقی که تو دست تو گل داده
عشقی که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم ج

ادامه مطلب  

 

تو رو کجا گمت کردم...بگو کجای این قصهکه حتی جوهر شعرم...همینو از تو می پرسهکه چی شد اون همه رویا...همون قصری که می ساختیمدارم حس می کنم شاید...من و تو عشقو نشناختیممیون قلبای امروزیِ ما...نمی دونم چرا نمی شه پل بستمثل دو ماهیِ افتاده در خاک...به دور از چشم دریا رفتیم از دستبه لطف و حرمتِ خاطره هامون...نگو همیشه یاد من می مونیکه نه من مثل اون روزای دورم...نه تو دیگه برای من همونیبذار جز این سکوتِ سردِ لب هات...بَرام چیزی به یادگار نَمونهبذار تا نقطه ی پا

ادامه مطلب  

امضاء  

امروز سوم شهریور 95 امضاء اخر از رو هم جمع کردیمو پرونده کارشناسیمون هم بسته شد (دانشگاه آموزش عالی اوج )ابیک
امروز یک سالو سه ماهو یک روزه با همیم حس خیلی خوبیه این ک یکیو داری با تموم دیوونگیاش دیوونشی  با تموم خوبیاش ، با همه خانومیش.
امروز برای اولین بار با این که از حیوونا میترسه بردمش تا دو متری سگ داخل پارک آزادگان نظرآباد . اما باز از حیوونا میترسه اما من هنوز رو حرفم هستم. روز دوم. مگر اینکه تجدید نظرکنه.  هههههه
دوست دار همیشگیت A

ادامه مطلب  

دنیای من با عشق درگیره....  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم
دنیا رو با چشم تو میبینم
دنیای من با عشق درگیره
عشقی که تو نباشی میمیره
عشقی که تو دست تو گل داده
عشقی که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

حلب خطوة على طريق كشف الحقائق 10-9-1395  

كلما حقق الجیش السوری انتصارات على الارض تحركت القوى الغربیة وتبعتها عمیلاتها الاقلیمیات، تُرى ماهو السر بین هذا وذاك؟ فی البدایة أسمو عملیات الجماعات الارهابیة الداخلة على سوریا بـ "الثورة السوریة" وتجرأوا على كل القوانین والاعراف الدولیة وحجبوا مقعد سوریا العضو المؤسس فی الجامعة العربیة، وسرعان ما أوصلوا الحجب لمقعد سوریا فی الامم المتحدة، لكنهم وفی العام الاول من التدخل لاسقاط الدولة السوریة، أیقنوا ...تتمة ...

ادامه مطلب  

قسمت آخـــــر  

 
قسمت این بود که من با تو معاصر باشم 
تا در این قصه پر حادثه حاضر باشم
 
حکم پیشانی ام این بود که تو گم شوی
و من
 بــه دنبال تو یک عمر مسافــــر باشـــم
تو پری باشـــی و تا آن سوی دریا برویم
من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم
 
قسمت این بود، چرا از تو شکایت بکنم؟
 
یا در این قصـــه بــــه دنبال مقصر باشم؟
شاید این گونه خدا خواست مرا زجر دهد
تا برازنده اســــم خوش شاعـــر باشـــــم
شاید ابلیس تو را شیطنت آموخت که من
 
در پس پرده ایمان بــــه تــــو

ادامه مطلب  

آموزش زبان در 90 روز با مکالمه های صوتی.  

یک سری فایل صوتی برای آموزش زبان.
قسمت 01
قسمت 02
قسمت 03
قسمت 04
قسمت 05
قسمت 06
قسمت 07
فسمت 08
قسمت 09
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25
قسمت 26
قسمت 27
قسمت 28
قسمت 29
قسمت 30
psa = www.royansoft.com
توجه: پس از اتمام دانلود، به کمک نرم افزار WinRar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
ادامه ی فایل ها در پست بعدی های.
با تشکر.

ادامه مطلب  

بنویس:قضاوت فقط مخصوص خداست  

بعضی وقتا ب این نتیجه میرسی بی خبری خیلی بهتر از شنیدن حرفای دورو برته.خیلی بهتره ک روزای هفته و ماهو سالتو گم کنی ولی نشنوی و ندونی ک چی میگذره.خاله زنکای دوروبرت نشستن ک فقط نقدت کنن .بعضی از حرفای لعنتی هست ک تا مغز استخونه ادم نفوذ میکنه.میشنوی ولی باور نمیکنی...
این جماعت تا کی میخوان فکر کنند خدان؟تا کی با یه نگاه قضاوت میکنن؟تا کی نسخه همرو ی جور میپیچن؟
اگه قرار امثال این ادما بهشتی باشن ترجیحم اینکه جهنمی باشم..

ادامه مطلب  

مرا قسمت نکنید  

من در درونم غوغایی است
آشوبی از دردی ناگفته
زخمی که ازار می دهد مرا
 
و یارای گفتنی نیست
مرا دریاب
من تنهایم
خسته ام
دل مرده ام
گیج شده ام در خود
 
چگونه مرا کشتی
احساسم
وجودم
چگونه توانستی مرا تا این حد آزار دهی
 
چگونه توانستی مرا از خودم برانی
مگر من چه کردم که مرا دوست نداشتی
 
چگونه توانستی مرا قسمت کنی با هر که هست
قسمت کردن تلخ ترین نوع آزار است
 
خیالی یا حقیقی وقتی قسمت می شوی می خواهی بمیری
با کودکت
زن اولت
فرضیاتت
و این مرا می کشد
 
آخر

ادامه مطلب  

دانلود قسمت سوم 3 سریال عاشقانه با لینک مستقیم و کیفیت HD  

دانلود قسمت سوم 3 سریال عاشقانه با لینک مستقیم
دانلود قسمت سوم سریال عاشقانه با کیفیت عالی
دانلود قسمت 3 سریال عاشقانه با حجم کم
دانلود قسمت سوم سریال عاشقانه
به همراه دانلود قانونی قسمت سوم 3 سریال عاشقانه
دانلود قسمت سوم 3 سریال عاشقانه, دانلود قسمت 3 سریال عاشقانه ,دانلود قسمت سوم سریال عاشقانه ,دانلود قسمت سوم 3 سریال عاشقانه به همراه دانلود قانونی ,قسمت سوم سریال عاشقانه,دانلود عاشقانه, دانلود عاشقانه 3, دانلود عاشقانه سوم,دانلود سریا

ادامه مطلب  

سولات درسی ریاضی  

1-باغی به شکل مستطیل داریم که طول ان 75/4متر و عرض 35/5 ان متر است.محیط و مساحت این باغ را حساب کنید.
 
2-اگر سیمی به طول 0/148 متر را به چهار قسمت مساوی کنیم.طول هر قسمت چند متر میشود؟
 
3-دایره ای به شعاع 2/52 متر است.میخواهیم ان را به 9 قسمت مساوی تقسیم کنیم.طول هر قسمت چقدر است؟
4-عدد320740047 به حروف بنویسید.
رقم 2چه ارزشی دارد؟
5-کوچک ترین عدد منفی چند است؟
6-سه عدد بعدی الگو زیر را بنویسید
.......و..........و.......و1-و6-و11-

ادامه مطلب  

✘آهاــے✘  

✘ آهاــے✘
✓دُختـَرے↯ کِه نَــذر کَردے این یِه ماهو واسه امام حُسِین چادر سیاه سَـر کُنــے✓
✘ آهاــے✘✓پِسَـرے↯ کِه موهات آخرین مُدِ فَشِنہ ولے این شبا یه تیپ یه دَست
مِشکی زَدے و سَرِت رو پاییـــن اِنداختــے✓
✘ آهاــے✘✓دُختـَرے↯ کِه تو خیابون صِداےِ نوحہ شِنیدے و روسَریتو کِشیدے جُلو و گُفتے
اِمشَبو بیخیـــال✓
✘آهاــے✘✓پِسـَرے↯ که اِمشَب دوستِت خواست بِه یـِه دُختـَر تیـکہ بِندازه
✓دَست گُذاشتے رو شونَــش گُفتـــے :
✓ا

ادامه مطلب  

قسمت چهارم آموزش متریال دیزاین و UI در اندروید:تولبار قسمت دوم  

 با قسمت چهارم آموزش متریال در خدمت شمایم و تو این قسمت کارای تکمیلی قسمت قبل رو انجام میدیم و میایم تولبار خودمون رو به لایه جاوا متصل کرده همچنین یه سری کارای دیگه که داخل ویدیو گفته شده پس این قسمت رو از دست ندید.
لینک دانلودفیلم+

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95  

دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95
 
  دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 45 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 45 ,دانلود رایگان قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 45 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 45 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 45 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 45,دانلود قس

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 8 آذر 95  

دانلود قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 8 آذر 95
 دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 42 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 42 ,دانلود رایگان قسمت 42 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 42 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 42 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 42 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 42,دانلود قسمت 4

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 7 آذر 95  

دانلود قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 7 آذر 95
 
 
  دانلود سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ,قسمت 41 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ قسمت 41 ,دانلود رایگان قسمت 41 سریال رویای فرمانروای بزرگ,دانلود قسمت 41 سریال کره ای رویای فرمانروای بزرگ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ حجم پایین قسمت 41 ,سریال کره ای جدید رویای فرمانروای بزرگ قسمت 41 ,دانلود سریال رویای فرمانروای بزرگ با لینک مستقیم قسمت 41,دانل

ادامه مطلب  

آقای چرخشی2  

باسلام باید بگم اگه یادتون باشه ماداشتیم سریالی کار می کردیم به نام آقای چرخشی که قسمت 1روساختیم.
اماامروز این خبرو می دم که ما قسمت 2این سریال راساختیم.
وباید بگم این قسمت رو. حتما ببینید. فوق‌العاده طنزه.
به زودی می گم کجا می تونید این فیلم رو ببینید.
باتشکر از حمایت شما.

ادامه مطلب  

?????  

اصلا یه قسمت از مغزم کار و کاسبیش اینه که به تو فکر کنه، بنده خدا همیشه هم سرکاره فقط حیف مشتری نداره، خدا کنه ورشکست نشه.
اصلا یه قسمت از مغزم کار و کاسبیش اینه که به تو فکر کنه، احتمالا به خاطر همینه زود هنگ می کنم، فک کنم زیاد رم میگیره، موندم رم اضافه کنم یا سی پو یو رو ارتقا بدم، شاید اصلا بهتر باشه از بیخ مادربوردش رو با تمام تشکیلات عوض کنم، کیسشم همچین مالی نیست زیادی گِرده.
اصلا یه قسمت از مغزم کار و کاسبیش اینه که به تو فکر کنه، بقیه ق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1