چنارلق ، جان من است  

 
چنارلق ، جان من است
 
          خیالم را در هوای چنارلق و با عشق سرزمین زیبایم عطرآگین
    می کنم . گل های هوشربای صحرایی را به یاری فرا می خوانم تا
    در احساس شکفته ام ، با داربست اندیشه ی پاکـــــم ، آذینـی از
    دوستی هـــــای ماندگار و بی ریایی های دل هـــــــای صفا پیشه
    برپا نمایم . بر بال هـــــای نسیم سحرگاهی کــــه سفینه ی پرواز
    عاشقانه ی من تا بلنـــدای کوهستان دل انگیز چنارلـــق است ، با
    شور عارفانــــه ای ، جلوه هــ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1