فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله موضوع حساسیت به خشونت و شدت آن معرفی شده و ابزارهای کاهش یا افزایش آن مانند مهارتهای زندگی و باورهای ماوراءالطبیعی بررسی می شوند. در پایان و پس از نگاهی مختصر به رابطه خشونت و زنان چندین توص

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

 

 
مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله موضوع حساسیت به خشونت و شدت آن معرفی شده و ابزارهای کاهش یا افزایش آن مانند مهارتهای زندگی و باورهای ماوراءالطبیعی بررسی می شوند. در پایان و پس از نگاهی مختصر به رابطه خشونت و زنان چندین

ادامه مطلب  

خشونت  

خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فرهنگ سعی داشتند با استفاده از ابزار خشونت به همه اهدافشان دست یابند.

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن
مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله موضوع حساسیت به خشونت و شدت آن معرفی شده و ابزارهای کاهش یا افزایش آن مانند مهارتهای زندگی و باورهای ماوراءالطبیعی بررسی می شوند. در پایان و پس از نگاهی مختصر به

ادامه مطلب  

 

انواع خشونت:خشونت از حیث گستره ی شمول، مقاصد عاملین خشونت و نیز ماهیت کارکردی آن به دسته های مختلفی طبقه بندی شده است:الف( خشونت معطوف به خود: مرتکب و قربانی یک نفر هستند و این نوع خشونت در دو شکل خودآزاری وخودکشی وجود دارد.ب( خشونت بین شخصی: این نوع خشونت میان افراد در یک رابطه ی رودررو رخ می دهد. خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی از این نوع است. خشونت خانوادگی در برگیرنده ی خشونت علیه همسر یا شریک جنسی، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه سالخوردگان

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله موضوع حساسیت به خشونت و شدت آن معرفی شده و ابزارهای کاهش یا افزایش آن مانند مهارتهای زندگی و باورهای ماوراءالطبیعی بررسی می شوند. در پایان و پس از نگاهی مختصر به رابطه خشونت و زنان چندین توص

ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشات گرفته ؟  

خشونت از کجا نشات گرفته ؟
1- خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان
2- فقر عامل بسیار مهمی است
3-خشونت جامعه ایرانی اینه که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سوادشه و طلبکارانه انرژی زیادی یرای بدست آوردن اون حقوق خیالی صرف میکنه
4-خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ

ادامه مطلب  

لایه های پنهان خشونت  

لایه های پنهان خشونت
مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران می گوید: اگر نگاه عمیق فرهنگی تاریخی داشته باشیم و اگر در چهارچوب نظریه تحلیل کنیم به لایه های پنهان خشونت پی می بریم. پایه های پنهان خشونت در فرهنگ نهفته است، فرهنگ در قدرت در سیاست ودر اقتصاد بازتولید شده است.بخارایی اظهار می دارد: بطورمثال بحث وندالیسم (رفتارهای خرابکارانه) ، باید در بحث خرد، میانه و کلان تحلیل شود.

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن  

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن
 
مبارزه با اشکال مختلف خشونت طلبی, توسل به زور و آسیب رسانی به دیگران از جمله دغدغه های اساسی جوامع در عصر کنونی است. شناخت و تحلیل علمی و مستدل فرهنگ خشونت و کشف راه های تخفیف آن شاید در حاکم ساختن فرهنگ آرامش و صلح در آینده مفید و راهگشا باشد. در این مقاله موضوع حساسیت به خشونت و شدت آن معرفی شده و ابزارهای کاهش یا افزایش آن مانند مهارتهای زندگی و باورهای ماوراءالطبیعی بررسی می شوند. در پایان و پس از نگاهی مختصر ب

ادامه مطلب  

 

بررسی علل خشونت در مدارس
دلایل مختلف می توان برای آن برشمرد که در زیر به چند مورد از آن ها می پردازم: ۱-واکنش در مقابل رفتار خشونت آمیز معلم ۲- بچه ها از کودکی با فیلم های خشن و کارتون های خشن مانوس هستند و فرهنگ خشونت ورزی در آن ها شکل می گیرد ۳- نوع تغذیه و تنقلات ی که مصرف می کنند روی تند مزاجی آن ها تاثیر دارد. ۴- الگو های مورد پذیرش آن ها به جای شخصیت های علمی و صلح جو ،شخصیت های قدرت مند و زورمند است. ۵- رفتاری که در منزل با آن ها می شود توام با خ

ادامه مطلب  

معنای لغوی خشونت  

خشونت از ماده “خشن” به معنای تندی دربرابر نرمی و نیز به معنای زبری در برابر صافی و همواری است. صفت خشن گاهی برای توصیف اشخاص استفاده می‌‌‌شود و در این صورت به معنای شدید ونیرومند است. فرهنگ فارسی معین در مقابل واژه خشونت این چنین نوشته است : “درشتی، زبری، همواری، مقابل نرمی و... تندخویی، درشت خویی.خشونت، انزجار و خلاف فطرت است و لذا برخی خشونت را خلاف نرم معنی کرده‌اند و معتقدند خشونت دارای معنایی فلسفی است و در مقابل کلمه طبیعت قرار دارد

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

خشونت چیست ؟ خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده

ادامه مطلب  

چند توصیه برای نفی فرهنگ خشونت  

● چند توصیه برای نفی فرهنگ خشونت با توجه به موارد فوق توصیه های زیر برای نفی فرهنگ خشونت و تثبیت فرهنگ آرامش پیشنهاد می شود: ۱) تلاش هر چه بیشتر برای حذف مظاهر خشونت از حیات اجتماعی و در نتیجه افزایش حساسیت مردم به حرکت های خشونت طلبانه ۲) آموزش مهارتهای زندگی مانند حل مساله, مذاکره, بیان خواسته ها و نیازها, پیش بینی, ارتباطات انسانی, تصمیم گیری و غیره ۳) ارتقای حس زیبایی شناسی و نگاه هنرمندانه به جهان پیرامونی از طریق انتشار و رواج مصنوعات فر

ادامه مطلب  

فرهنگ خشونت  

....در این مختصر،هدف من بیان آثار خشونت های فردی نیست که به صورت آشکارا اعمال می شود...بلکه هدف از این نوشتار توجه به آثار روانی خشونت هایی است که به صورت پنهان ریشه دوانیده است که هیچ نوع تظاهرات خارجی ندارد و جالب اینکه درسطح جامعه هیچ فردی این نوع اعمال را خشونت آمیز نمی پندارد و این در حالیست که هر عملی که حقی را از انسانی ضایع سازد خشونت محسوب می شود و در برابر بارگاه عدل اللهی محکوم است.
در ادامه می خوانیم
آیا خشونت هم فرهنگ دارد؟ تحلیل خش

ادامه مطلب  

علل و عوامل علل خشونت  

خشونت و پرخاشگری قدیم‌تر از انسان در این کره خاکی است.  ولی مسئله‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم باستان‌شناسی خشونت نیست، بلکه می‌خواهم به یکی از مهم‌ترین معضلات جهان انسانی، و به ویژه به مسئله خشونت، در این سرزمین آباء و اجدادی خودمان بپردازم، که احتمالاً با حضور و تداومش در جوامع انسانی پیشامدرن دیگر، وجوه مشترکی دارد. البته با تفاوت هائی که بسیار حائز اهمیت است و به شناخت ما از آسیب شناسی خشونت و زندگی غریزی در فرهنگ مرگ یاری می‌دهد.


ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشات گرفته است؟  

 
 
1)خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان نشات می گیرد .
2)فقر عامل بسیار مهمی است .
3)خشونت جامعه ایرانی این است که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سواد آن است .
4)خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فرهنگ سعی داشتند با استفاده از ابزار خشونت

ادامه مطلب  

خشونت  

خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فرهنگ سعی داشتند با استفاده از ابزار خشونت به همه اهدافشان دست یابند.

ادامه مطلب  

خشونت  

خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فرهنگ سعی داشتند با استفاده از ابزار خشونت به همه اهدافشان دست یابند.

ادامه مطلب  

تعریف فلسفى خشونت  

خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدایت کردن است. لذا این ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال این ها خشونت باشد... این ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمی ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراین خشونت به معناى مانع شکوفایى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و

ادامه مطلب  

خشونت بس!!!  

خشونت یک عامل و یک رفتار ناپسند که باعث ناراحتی افراد در جامعه میشود خشونت از ناهنجاری ها در جامعه نشئات گرفته افرادی که زود باور زود رنج و خیالاتی هستند بیشتر از افراد دیگر خشونت می آموزند و خشونت یک امری است که نیازی به آموزش ندارد .
در برار خشونت با صبر تحمل می توان بر خشونت قلبه کرد با کنترل خشونت با بخشش با احترام و با ....می توان جامعه ایی اسلامی و با یاد خدا می توان جامعه نبوی داشته باشیم .
بهبود یابی به اقتصاد کشور .بازاریابی بیشتر .مهربا

ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشات گرفنه ؟  

1)خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان
2)فقر عامل بسیار مهمی است
3)خشونت جامعه ایرانی اینه که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سوادشه و طلبکارانه انرژی زیادی یرای بدست آوردن اون حقوق خیالی صرف میکنه
 
 

ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشات گرفنه ؟  

1)خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان
2)فقر عامل بسیار مهمی است
3)خشونت جامعه ایرانی اینه که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سوادشه و طلبکارانه انرژی زیادی یرای بدست آوردن اون حقوق خیالی صرف میکنه
 
 

ادامه مطلب  

خشونت و عصبانیت، رفتاری شرم آور در جامعه ژاپن و فرهنگ مردم این کشور است.  

بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل متعددی در کاهش نرخ ارتکاب جرم در این کشور نقش دارد. نخست اینکه خشونت و عصبانیت، رفتاری شرم آور در جامعه ژاپن و فرهنگ مردم این کشور است و کنترل و مدیریت آن، عامل تعیین‌کننده مهمی برای جایگاه اجتماعی افراد محسوب می‌شود.

ادامه مطلب  

 

خشونت و پرخاشگری قدیم‌تر از انسان در این کره خاکی است.  ولی مسئله‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم باستان‌شناسی خشونت نیست، بلکه می‌خواهم به یکی از مهم‌ترین معضلات جهان انسانی، و به ویژه به مسئله خشونت، در این سرزمین آباء و اجدادی خودمان بپردازم، که احتمالاً با حضور و تداومش در جوامع انسانی پیشامدرن دیگر، وجوه مشترکی دارد. البته با تفاوت هائی که بسیار حائز اهمیت است و به شناخت ما از آسیب شناسی خشونت و زندگی غریزی در فرهنگ مرگ یاری می‌دهد.

ادامه مطلب  

خشونت یاد گرفتنی است  

خشونت از جمله رفتار‌هایی است که جامعه‌شناسان معتقد‌ند یاد گرفتنی است. بچه‌ها به صورت ژنتیک در برابر دیگران خشونت به خرج نمی‌دهند؛ آنها از پدر و مادرشان یاد گرفته‌اند که می‌توان صدا را کمی بالاتر برد، با تحکم داد زد و اگر به نتیجه نرسید اشیا را پرت کرد و... .
نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی معتقدند که رفتار خشونت‌آمیز نه پاسخی است به یک انگیزه ناکام و نه نیروی نهفته که باید تخلیه شود، بلکه مانند همه رفتارها و پاسخ‌های رفتاری، تحت‌تأثیر

ادامه مطلب  

خشم  

 
 
 خشونت از کجا نشأت گرفته شده است؟؟ پامدهای منفی توسل به خشونت ،انسان را به سوی مدارا دعوت می کند تا از این طریق ،جامعه ای مطلوب بنا نماید که در آن امنیت خاطر برای کلیه ی شهر وندان وجود دارد. با وجود این خشونت کماکان جلوه ای تازه و نو یافته بار دیگر می رود که حیات بشری را تحت سلطه ی خود قرار دهد . شاید به این خاطر است که امروزه خشونت به عنوان یک موضوع پژوهشی حساس و نه یک پدیده ی ساده مطرح میباشد . اما در اغلب جوامع ،خشونت فقط در خارج از محیط خان

ادامه مطلب  

خشونت  

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است در تمامی جهان ,خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخصصل

ادامه مطلب  

مدرنیته و خشونت رهاشده  

یکی از مسائل مهمی که همه فرهنگ ها و جوامع با آن مواجه هستند مساله خشونت است. فرهنگ های بشری هر کدام به نوعی تلاش کرده اند تا این مساله را هم پاسخ بدهند و هم مهار کنند. مدرنیته به عنوان یک شکل متاخر و شاید به تعبیر دیگر شکل متمایز جامعه انسانی است که عملا مواجهه دیگری را با این مقوله به کار برد. شاید بتوان از نوعی رهایی وحشی خشونت در دنیای مدرن حرف زد. در جهان سنت دو مکانیسم اصلی برای شکل دادن و صورت بندی فرهنگ وجود داشته: ۱) اساطیر ۲) مناسک. اساط

ادامه مطلب  

واژه های صلح و خشونت  

در این قسمت با ریشه ی واژه های صلح و خشونت آشنا خواهیم شد.
وازه خشونت
در فرهنگ های دهخدا ، معین و عمید تعاریفی چون درشتی و زبری ، تند خویی و ناهمواری ، بی رحمی و زمختی بدست می آمد.
در ذهن هر انسان داری بلوغ فکری نیز خشونت به همراه خود واژه هایی چون جنگ ، دعوا ، کشمکش ، نقار ، نزاع ، درگیری ، عصبانیت ، تند خویی و صفاتی از این قبیل .... 
بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تعریف خشونت ؟  

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص ص

ادامه مطلب  

خشونت چیست؟  

1)خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان
 
2)فقر عامل بسیار مهمی است
3)خشونت جامعه ایرانی اینه که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سوادشه و طلبکارانه انرژی زیادی یرای بدست آوردن اون حقوق خیالی صرف میکنه
4)خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فره

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود.

ادامه مطلب  

آشنایی با خشونت  

خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. هرگونه رفتاری که باهدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت‌آمیز نام می‌گیرد. رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند در سطح آگاهانه یا نا آگاهانه صورت گیرد. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واق

ادامه مطلب  

 

تعریف خشونت:
استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی که بر خلاف خواست شان است در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می شود ، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانهای مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می دهد. خشونت می تواند ازدرگیری فیزیکی بین دو انسان  تا جنگ  ونسل کشی که کشته شدن میلیون ها نفر از نتایج آن است گسترده شود.

ادامه مطلب  

بررسی علل خشونت در مدارس از زبان یک معلم  

خشونت با درجات مختلف در مدارس بین معلمان و اولیای مدرسه و دانش اموز و بالعکس از قدیم متاسفانه بوده است. این دعوا دو طرف دارد یک طرف آن دانش آموز است و طرف دیگر اولیای مدرسه و معلمان. حال چرا دانش اموزان به خشونت در مقابل معلم یا همکلاسی ها مبادرت می کنند؟ دلایل مختلف می توان برای آن برشمرد که در زیر به چند مورد از آن ها می پردازم:۱-واکنش در مقابل رفتار خشونت آمیز معلم ۲- بچه ها از کودکی با فیلم های خشن و کارتون های خشن مانوس هستند و فرهنگ خشونت و

ادامه مطلب  

خشونت  

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص ص

ادامه مطلب  

خشونت  

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص ص

ادامه مطلب  

خوشونت از کجا نشات گرفته است  

 
1)خشونت از فقر نشات می گیرد فقر هم از استثمار انسان از انسان
2)فقر عامل بسیار مهمی است
3)خشونت جامعه ایرانی اینه که توقعاتش از زندگی خیلی بیشتر از سطح فرهنگ و هوش و سوادشه و طلبکارانه انرژی زیادی یرای بدست آوردن اون حقوق خیالی صرف میکنه
4)خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه ای فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهای اولیه به دلیل عدم وجود فره

ادامه مطلب  

oyunak  

bu gun tarahi sinavindan donerken arkadashim oyuncak almak istedi ve bana nerden alacagini sordu ,bende bir yer tarif etdim ama sonrasi o yerin hatirasi aklima geldi ve yine huzunlendim
biz oraya sh.r eyle amirhesama oyuncak almaya gitmishdik  ve ben orda soyledim  ki amirhesama soylicem zandayin almish sana shunu sonra ichimden chok gulmushtum benim karim sh.r olacak ,ruya gibiyde ve ruya da oldu
o gun ona bir bilezik almishtim o gun elinde gormesemde chok sevinmishtim ki kabul etdi ,her neyse tum hatiralar yine gozumden gechti
 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1