شکار  

 
مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: «ﺁﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ

ادامه مطلب  

شکار  

 
مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: «ﺁﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ

ادامه مطلب  

سلطنت لسانی  

روزها از پی هم بی شکیب مي روند.هم در مدرسه طلوع آزادی و هم سلطنت لسانی. اوایل سال از دانش آموزان سلطنت چندان رضایت نداشتم ولی مدت هاست که تلاش بیشتری مي کنند و رفتار بهتری از خود نشان مي دهند. برخی دانش آموزان سلطنت لسانی همکاری بیشتری مي کنند. سبحان کاظمي، محمد مهدی بهمنی، امير حسین قاسمي، سید رضا سجاد، محمد امين هوجان، ابوالفضل و محمدرضا بابا یوسفی و ...  محمد جواد اکبری هم با تمام زود رنجی که دارد تلاشگر است و دوست داشتنی. از حساسیت و زود رنج

ادامه مطلب  

کوسم سلاطان یا ماه پیکر سلطان  

گوشه یی از تاریخ امپراطوری عثمانی
کوسم سلطان  یا ماه پیکرسلطان( تولد 1590 ميلادی و وفات 1651 ميلادی )نیز مانند خرم سلطان یکی از مقتدرترترین ملکه هاي امپراطوری عثمانی بود . او همسر یک پادشاه به نام احمد یکم ، نامادری پادشاه دیگزی به نام عثمان دوم  و مادر دو پادشاه دیگر به نام هاي مراد چهارم و ابراهیم یکم بوده است .
همسر او سلطان احمد یکم ( تولد 1590 و وفات 1617 ميلادی) یکی از مهم ترین سلاطین عثمانی بود که مانند جدش سلیمان قانونی به حکومت داری توجه ی خاصی

ادامه مطلب  

داستان کشتن شیر  

 
مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: «ﺁﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ

ادامه مطلب  

زندگی نامه کوسم سلطان (( ماه پیکر سلطان ))  

کوسم سلطان با نام اصلی خود آناستازیا ( Anastasia ) ( به ترکی استانبولی: Kösem Sultan ) در سال 1590 ميلادی متولد شد. نام کامل او  (به ترکی استانبولی ) Devletlu İsmetlu Mahpeyker Kösem Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şân Hazretleri  است او همچنین پرنسس یک جزیره در یونان به نام تینوس - Tinos بود. او همچنین معروف به ماه‌پیکر سلطان همسر سلطان احمد و مادر ابراهیم یکم، مراد چهارم، شاهزاده سلیمان، شاهزاده قاسم، عایشه سلطان، فاطمه سلطان، گوهرخان سلطان و خان‌زاده سلطان بود. کوسم سلطان یا ماه

ادامه مطلب  

دولت مطلقه، نخستين نوع دولت مدرن ایران  

در ایران نیز نخستین نوع دولت مدرنی كه مطرح شد همين دولت مطلقه است اما تفاوتی كه با غرب داشته -نه در مفهوم دولت مطلقه بلكه در چگونگی تحقق آن- این است كه در ایران ابتدا نظریه آن مطرح مي‌شود و بعد به محقق كردن در عمل ميرسد زیرا نظریه آن وجود داشته و در واقع روشنفكران ایرانی این نظریه را از غرب مي‌گیرند و آنچه باید انجام مي‌دادند انطباق آن با شرایط ایران بود. نخستین‌باری كه نظریه دولت مطلقه در ایران مطرح مي‌شود در دوره ناصرالدین شاه و توسط مي

ادامه مطلب  

داستان آموزنده شکار  

داستانهاي آموزنده
 
مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮ

ادامه مطلب  

داستان آموزنده شکار  

داستانهاي آموزنده
 
مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‌ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮ

ادامه مطلب  

آیا میدانستید در سرود ملی پاکستان یک کلمه اردو وجود ندارد و کاملا فارسی است  

زمانی که پاکستان مستقل شد سرود ملی نداشت و از این رو در هنگام اهتزاز پرچم، فریاد "پاکستان زنده‌باد آزادی پاینده‌باد" را سر مي‌دادند. "محمدعلی جناح" سرودی برای پاکستان سرود اما بعد از مدتی تصميم گرفته شد که سرودی بر پایه مضامين مذهبی برای پاکستان بسرایند و این سرود جدید را به گونه‌ای سرودند که اکثر واژگان آن برگرفته از زبان فارسی بود و حتی از نظر دستوری نیز از دستور زبان فارسی پیروی مي‌کند و تنها واژه غیرفارسی در آن واژه هندی "کا" است. این س

ادامه مطلب  

مسجد مراد پاشا آنتالیا  

مسجد مراد پاشا (Murat Pasha Mosque) یکی دیگر از دیدنی هاي آنتالیا مي باشد که در سال 1570 ميلادی و به دستور صدر اعظم محمد پاشا ساخته شده است.این مسجد جاییست برای عبادت و انجام فریضه هاي دیدنی که هرساله ميلیونها گردشگر به این مکان رفته و از این مسجد تاریخی دیدن مي کنند.

ادامه مطلب  

12بهمنرذ  

 
بهمن آغاز دهه فجر و خاطره استقبال تاریخی از امام خمينی(ره)‌ گرامي باد
 مردم ایران در ۱۲ بهمن سال ۵۷ حماسه بی سابقه ترین استقبال تاریخ معاصر را رقم زدند استقبال از مردی که نه تنها مرجع و مراد بود، بلکه رهبری بود که نمونه ای از حکومت اسلامي را در نظام جهانی بنیان گذاشت و این گونه شد که \"حق آمد و باطل رفت\"
با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان آخرین و تنها اميد رژیم پهلوی و سردمداران غربی پشتیبان این رژیم، به عنو

ادامه مطلب  

سلام بر سینه گشاده و پاک او  

مراد از حشر با پیامبر چیست؟

ادامه مطلب  

شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) تسلیت باد  

 
پیشاپیش فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت عرض مي کنم.
بنال ای دل که در نای زمان فریاد راکشتند
بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند
اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند
که در دانشگه هستی بزرگ استاد را کشتندفارفانی ها

ادامه مطلب  

از کریمه تا کریم ( ویژه نامه دهه کرامت ) پایگاه هشتیمن مراد علیه السلام  

ویژه نامه دهه کرامت ( از کریمه تا کریم ) پایگاه هشتیمن مراد علیه السلام
 
عرض سلام و تبریک دهه کرامت و ميلاد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام کریمه اهل بیت و امام مهربانی ها امام خوبی ها ، علی بن موسی الرضا هشتمين مراد علیه السلام کریم اهل بیت و درود بی کران به آقایمان مهدی موعود ارواحنا له الفداء ، ویژه نامه جامع از کریمه تا کریم پایگاه هشتمين مراد را به شما تقدیم مي کنم ، به اميد آن که مورد قبول حضرت رضا علیه السلام واقع گردد!

ادامه مطلب  

از کریمه تا کریم ( ویژه نامه دهه کرامت ) پایگاه هشتیمن مراد علیه السلام  

ویژه نامه دهه کرامت ( از کریمه تا کریم ) پایگاه هشتیمن مراد علیه السلام
 
عرض سلام و تبریک دهه کرامت و ميلاد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام کریمه اهل بیت و امام مهربانی ها امام خوبی ها ، علی بن موسی الرضا هشتمين مراد علیه السلام کریم اهل بیت و درود بی کران به آقایمان مهدی موعود ارواحنا له الفداء ، ویژه نامه جامع از کریمه تا کریم پایگاه هشتمين مراد را به شما تقدیم مي کنم ، به اميد آن که مورد قبول حضرت رضا علیه السلام واقع گردد!

ادامه مطلب  

 

ای فرزند ادم ، تا سلطنت من باقی است از هیچ صاحب قدرتی نترس كه سلطنت من هميشگی است .تا خزانه من پر است در غم روزی مباش وبدانكه گنجینه من هرگز خالی نمي شود . قسم به حق من بر تو كه من دوست توام  تو نیز دوست من باش . همه چیز را برای تو و تو را برای عبادت  آفریدم . تو را از خاك آفریدم خسته نشدم ، چگونه روزی رساندن به تو مرا خسته مي كند . به كسی جز من دل  مبند زیرا من به تو نزدیك بوده و خواسته هاي تو را بر مي اورم . برای خاطر خود به من خشم مي گیری  آیا شود به

ادامه مطلب  

شروع  

به نام خودش:)
 
قرار بود فقط یه وبلاگ باشه،یه وبلاگ که همه خاطرات توش ثبت شه،که بعدا تو هشتاد سالگی بخونم و بگم ای بابا چه روزگاری،که به شریک زندگیم نشون بدم و بگم بخون ببین چه بر ما گذشت
اما این قرارا نقش بر آب شد:( به چندین دلیل
بلاگفا نابود شد و من کوچ کردم،نوشته هاي یک سال که کامل پرید،بعدم که نوشته هام دو بخش شد،بلاگفا و ادامه فعالیت تو بیان
بعدتر که چن بار آدرس عوض کردم و از یک جایی به بعد هم اونقد آدرس دست همه بود که دیگه نميشد نوشت.
اما حال

ادامه مطلب  

اهداء جوایز مسابقه پیامکی به امام رضا علیه السلام  

اهداء جوایز مسابقه پیامکی به امام رضا علیه السلام
با سلام خدمت زائرین هشتمين مراد علیه السلام
به لطف خداوند و مدد آقا علی ابن موسی الرضا، هشتمين مراد علیه السلام  امسال مسابقه پیامکی به امام رضا با استقبال پرشور مردم از جای جای کشورمان برگزار گردید.
بعد از بررسی هاي متعدد با تیم خوب هشتمين مراد، هشت نفر که بهترین پیامک ها را ارسال نموده بودند برنده و هدیه ناقبلی را دریافت نمودند.(کارت هدیه 1000.000 ریالی)
جا دارد اینجانب به نوبه خود از همه عزیز

ادامه مطلب  

مفهوم حکومت اسلامی در نگاه امام خمینی  

امام خمينی سلام‌الله‌علیه در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامي و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد حکومت اسلامي و یا دولت اسلامي نام برده اند،و همچنین در خصوصِ تمایز حکومت اسلامي از سایر حکومت ها از منظر فقهی امام سلام‌الله‌علیه حکومت اسلامي با سلطنت متفاوت است حکومت اسلامي از بدو تائسیس بر سلطنت و ولایت عهدی خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است حکومت اسلامي از نوع استبدادی و یا م

ادامه مطلب  

تفاوت حد وسط در آیه 42 اسراء و آیه 22 انبیاء  

کلید واژه: سلطنت، تسخیر، عرش، تدبیر، فساد
عده ای گفته اند استدلالی که در آیه: ( قل لو کان مَعَه آلهةٌ کما یقولون إذاً لابتغوا إلی ذِی العرش سبیلاً)(اسراء: 42) شده نظیر استدلالی است که در آیه: ( لو کان فیهما آلهةٌ الّا الله لَفَسدتا ...) (انبیاء: 22) است. این حرف صحیحی نیست؛ زیرا هز چند هر دو آیه نفی شریک برای خدا را اثبات مي کند ولی آیه اول، از این راه شریک را برای خدا نفی مي کند که اگر شرکاء دیگری در کار بودند حتما در مقام غلبه بر خدا و تسخیر عرش او بر م

ادامه مطلب  

مراد از سبک زندگی اسلامی چیست  

مراد از سبک زندگی اسلامي چیست؟
اسلامي بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی به این معناست که سبک زندگی بسترساز «عبودیت الهی» در حیات انسانی باشد، به قول علامه طباطبایی(ره) ادب الهی، انجام عمل بر هیئت توحید است.
 
فرهنگ نیوز : حجت‌الاسلام محمد عالم‌زاده نوری، مدیر گروه اخلاق مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و نویسنده کتاب «هميشه بهار، آداب و سبک زندگی اسلامي» مقاله‌ای با عنوان «آداب و سبک زندگی اسلامي» در بخش انتهايی آن در ادا

ادامه مطلب  

خواجه مراد  

درجاده مشهد ـ تهران، سه کیلومتر که از خواجه ابا صلت ميگذریم، به آرمگاه خواجه مراد یکی دیگر از نزدیکان امام رضا(ع) مي‌رسیم. نام خواجه مراد هرثمه بن اعین است و خواجه مراد لقبی است که مردم به وی داده‌اند. زیرا به کرامات وی سخت مومن و پای بندند. آرامگاه وی در کنار جاده نیست، اندکی دورتر، درشکاف کوه پنهان است و تنها گنبد سبز و کوچک آن از کوه سر بیرون آورده است. در کنار آرامگاه وی که در کمرگاه ساکت و دور افتاده کوه قرار دارد چشمه آبی است و چند درخت تن

ادامه مطلب  

ایه های اسمانی.  

 
اللَّـهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاءُ...
بار خدایا، ای پادشاه ملک هستی، تو هر که را خواهی ملک و سلطنت بخشی
 و از هر که خواهی ملک و سلطنت بازگیری...
"O Allah, Owner of Sovereignty, You give sovereignty to whom You will and
 You take sovereignty away from whom You will...
سوره آل عمران- آیه ی ۲۶
 
 

ادامه مطلب  

2  

ای آنکه دل بعشق تو شد مبتلا حسین
از توس جاده ای ست سوی کربلا حسین
 
عشق حسین بود و‌غمش جنس اصل بود
شش گوشه اش به پنجره فولاد‌ وصل بود
 
ای آفتاب سوخته بر چوب نی حسین
خونت حلال سلطنت روم و ری حسین
 
هرجا که نام توست به دل شور و شین هست
در مشهدالرضا به لبم یاحسین هست...
 
متن کامل در ادامه ی مطلب
 

ادامه مطلب  

ارزش سلطنت دید بهلول  

 
روزی بهلول بر هارون‌الرشید وارد شد
خلیفه گفت :
مرا پندی بده
بهلول پرسید :
اگر در بیابانی بی‌آب ، تشنگی بر تو غلبه نماید چندان که مشرف به موت گردی
در مقابل جرعه‌ای آب که عطش تو را فرو نشاند چه مي‌دهی؟
هارون الرشید گفت :
صد دینار طلا
بهلول پرسید :
اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟
هارون الرشید گفت :
نصف پادشاهی‌ام را
بهلول گفت :
حال اگر به رفع آن نتوانی
چه مي‌دهی که آن را علاج کنند؟
هارون الرشید گفت :
نیم دیگر سلطنتم را
بهلول گفت :
پس ای خلیفه، این

ادامه مطلب  

طول عمر اصحاب وانصار امام زمان (عليه السلام) در زمان ظهور  

طول عمر اصحاب وانصار امام زمان (علیه السلام) در زمان ظهور
 
*چنانكه شیخ مفید در كتاب (ارشاد) وفضل بن شاذان در كتاب (غیبت) خود از حضرت صادق (علیه السلام) روایت كرده اند كه فرمود:
 
*در سلطنت وحكومت امام زمان (علیه السلام)، اصحاب وانصار آن حضرت آنقدر عمر مى كنند كه براى آنها هزار پسر متولّد مى شود.
 
*در تفسیر عیّاشى از امير المؤمنین (علیه السلام) در ضمن بیان حالات سلطنت حضرت مهدى (علیه السلام) مرویست كه فرمود: قسم به آنكه دانه ها را شكافت وجان را آفری

ادامه مطلب  

حسن سعادتی  

سلام 
خیلی وقت ها شده از اطرافیانم بخاطر رفتارهاشون دلگیر شدم ولی وقتی متن زیر رو خوندم خیلی آروم شدم ...
امام علی (ع) فرمودند: اختیار كردم از كتب آسمانی دوازده آیه را و روزی سه بار بدانها نگاه مي‌كنم. 1. ای فرزند آدم، تا سلطنت من باقی است از هیچ صاحب قدرتی نترس كه سلطنت من هميشگی است . 2. تا خزانه من پر است در غم روزی مباش و بدان كه گنجینه من هرگز خالی نمي‌شود . 3. قسم به حق من بر تو كه تو را دوست ميدارم تو نیز دوست من باش . 4. به كسی جز من دل مبند، زیرا

ادامه مطلب  

حدیث بشارت 4  

قال رسول الله (ص) :
دنیا به پایان نمي رسد تا اینکه مردی از اهل بیت من که هم نام من است سلطنت نماید.
منبع : کتاب الملاحم و الفتن ص 154
قال الامام الباقر (ع) :
سلطنت قائم‌(عج) 309 سال است ؛ به مدتی که اصحاب کهف در غار به سر بردند.
منبع : غیبت بن شاذان
 
قال الامام الصادق (ع) :
«امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السّوء و .....» آیا کسی هست که به فریاد بیچاره در وقت ناله اش جواب دهد و رفع نگرانیها را نماید ؛ فرمود: این کلام در مورد قائم وارد شده و اوست که هر لحظه خد

ادامه مطلب  

 

خدا محبت 100/ را برای آدم هوا داشت ولی آن این است که هر چیزی را که آفریده بود را در اختیار او قرار داده بود وتمام دنیا وزمين وحیوانات را در اختیار او قرار داد تا بر آنها سلطنت کند. حتی باغ را به او داد واین اختیار را داد تا برای حیوانات نام گذاری کند.
پیدایش باب 2 آیه 15 تا19

ادامه مطلب  

جمهوریت مدل محبوب و جدیدتر استبداد دینی  

«حکومت مرکب از عده ای نخبگان رجال، علما و مطلعین از سیاست است. اما نباید فقط از یک عده مقلدان تازه‌ی غرب تشکیل شده باشد که عقل سلیم را از دست داده اند و با خواندن روزنامه دچار تحجر شده اند و تنها به یک قدرت مطلق [غرب] چسبیده‌اند چون که ایران یک جمهوری اسلامي است.» این نقل از کتاب «ایران و مدرنیته»‌ی رامين جهانبگلو را استاد بزرگواری برای من فرستاد تا تنبه تاریخی من را تقویت کند. این جملات علمای شیعه در نامه‌ای خطاب به ولیعهد وقت مظفرالدین مير

ادامه مطلب  

گفت‌وگو با مظفر شاهدي؛ روايتي از تاريخ روزنامه‌نگاري در ايران  

 
گفت‌وگو با مظفر شاهدی؛
روایتی از تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران
گفت‌وگو كننده: فاطمه مقدمي
پرسش 1_به عنوان اولین  سوال کمي از پیشینه و وضعیت  روزنامه نگاری در ایران بگویید.
1-الف/ روزنامه نگاری از چه زمانی در ایران  آغاز شد؟
روزنامه‌نگاری كمابیش به‌مفهوم امروزین، قریب به‌یكصد و هشتاد سال در ایران سابقه دارد. اولین بار در حوالی چهارمين سال سلطنت محمدشاه قاجار (فرزند عباس‌ميرزا و سومين پادشاه قاجار، كه در سالهاي 1249- 1264ق در ایران سلطنت مي

ادامه مطلب  

1  

 در کتاب ناميرا نوشته صادق کرميار : عبد الله خطاب به قیس بن مسهر صیداوی گفت :((من هم پسر فاطمه را شایسته تر از همه برای خلافت مسلمانان ميدانم اما در حیرتم که حسین چگونه به مردمي تکیه کرده که پیش از این پدر و برادرش آنهارا آزموده اند و اکنون نیز به چشم خویش دیدم کسانی که اورا دعوت کردند به طمع بخشش هاي ابن زیاد چگونه به پسر عقیل پشت کردندو هانی را تنها گذاشتند. به خدا سوگند که تردید ندارم که این مرم حسین را در مقابل لشکر شام تنها خواهند گذاشت و یز

ادامه مطلب  

اشکانیان  

اشکانیان
ارشک/ اشک اول
او دولت پارت را تأسیس کرد. مدت سلطنت:           256 تا 250 پیش از ميلاد(پ.م)
ارشک از خاندانی آریایی و از قبیله پارت بود. او بر اثر شجاعت و حُسن تدبیر قبایل پارتی را با هم متحد کرده و در سال 256 پیش از ميلاد(پ.م) بر ضد سلوکیها مقدونی پرچم مقاومت برافراشت و بعد از جنگهاي متوالی و پیروزی بر سلوکیها توانست در سال 250 پ.م سلسله پارت را بنیاد نهد. ارشک بعد از پیروزی بر سلوکیها متوجه دولت باختر یا باکتریا شد و در جنگی که مابین طرفین درگرف

ادامه مطلب  

زندگی نامه ماری گری - ماری یکم  

ماری یکم - Mary I of England
 ماری تئودور و یا ماری گری معروف به ماری یکم به انگیلیسی : Mary I of England ملکه ی انگلستان از سال هاي ژوئیه ۱۵۵۳ تا ۱۷ نوامبر ۱۵۵۸ ( تا آخر عمر ) ملکه ی انگلستان و ایرلند بود. وی خواهر لیدی جین گری و ادوارد ششم بود. وی تنها دختر هنری هشتم از همسر اولش، کاترین آراگن بود. ماری به دلیل کشتار پروتستانها به «ماری خون‌ریز» (Bloody Mary) نیز معروف است. او در کودکی اگر چه ، آن وارث سلطنت که هنری هشتم مي‌خواست نبود، اما نزد والدینش محبوب بو

ادامه مطلب  

فالنامه  

هر فالی که به نیت دیگری تفال مي کنم آنچنان حرف دلم را ميزند که مي گویم کاش تورا نیت کرده بودم مثل اینکه تنها توزندگیم جای تو خالیه چنان از آمدن تو خبر مي دهند که فکر مي کنم پشت دری همه تعبیر و تفسیرها مي گن به مرادت مي رسی اما خبرندارند که مراد که توباشی خیلی وقت هست که به من پشت کرده ای

ادامه مطلب  

بلتستان کی سیاسی تاریخ (1)  

بلتستان کی سیاسی تاریخ (1)
قدیم تاریخ۔۔    تا ڈوگرہ راج 1840 ء
(از تاریخ بلتستان، یوسف حسین آبادی)
تلخیص: سید عباس حسینی
 
قدیم تاریخ:
سلطنت پولولو
 ۴۰۳ عیسوی ميں فاہیان پہلا چینی زائر تھا جس کے سفرنامے ميں سلطنت پولولو  کا تذکرہ ملتاہے۔
۶۲۶ عیسوی ميں اگلا چینی زائر ہوان تسانگ ان علاقوں ميں پہنچا۔اس نے بھی اپنے سفرنامے ميں ان علاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔
چینی سرکاری ریکارڈ کے مطابق ۶۹۶ عیسوی ميں بڑے پولولو (بلتستان) کے حکمران کا ایلچی چین کے دربار م

ادامه مطلب  

اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا علیه السلام  

كی ام من بنده ی دربار سلطان ِ خراسانم
تعجب نیست در این بندگی خوانند سلطانم
نهادم از سعادت دست در دامن مولایی
كه تاج سلطنت در كوی او ریزد زدامانم
ندارم باك از محشر، ندارم باك از ميزان
كه كامل با تولای رضا گردیده ایمانم
شهادت امام هشتم تسلیت باد

ادامه مطلب  

اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا علیه السلام  

كی ام من بنده ی دربار سلطان ِ خراسانم
تعجب نیست در این بندگی خوانند سلطانم
نهادم از سعادت دست در دامن مولایی
كه تاج سلطنت در كوی او ریزد زدامانم
ندارم باك از محشر، ندارم باك از ميزان
كه كامل با تولای رضا گردیده ایمانم
شهادت امام هشتم تسلیت باد

ادامه مطلب  

تکلیف  

 در کتاب ناميرا نوشته صادق کرميار : عبد الله خطاب به قیس بن مسهر صیداوی گفت :((من هم پسر فاطمه را شایسته تر از همه برای خلافت مسلمانان ميدانم اما در حیرتم که حسین چگونه به مردمي تکیه کرده که پیش از این پدر و برادرش آنهارا آزموده اند و اکنون نیز به چشم خویش دیدم کسانی که اورا دعوت کردند به طمع بخشش هاي ابن زیاد چگونه به پسر عقیل پشت کردندو هانی را تنها گذاشتند. به خدا سوگند که تردید ندارم که این مرم حسین را در مقابل لشکر شام تنها خواهند گذاشت و یز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1